Tilgjengelighet

Will I Juice er opptatt av mangfold, inkludering og tilgjengelighet i alt vi gjør. Disse kjerneverdiene er grunnleggende for måten vi gjør forretninger på og viser seg i de opplevelsene vi ønsker å gi mennesker – både i kaféene og på nettet. Med dette i tankene prøver vi hele tiden å forbedre willijuice.com og sikre at nettstedet er i samsvar med de beste praksisene og standardene som er definert.

Hjemmesiden vår overvåkes og testes regelmessig av tredjeparts tilgjengelighetseksperter. De hjelper oss med å finne ting som ikke fungerer når det gjelder tilgjengelighet og komme fram til nye løsninger for å forbedre tilgjengeligheten ytterligere på nettstedet.

 

Nåværende funksjonalitet for tilgjengelighet

  • Alternativ tekst for aktuelle bilder og ikke-tekstlige elementer.
  • Tittelattributter med ytterligere informasjon om koblinger og angivelse av nye nettleservinduer.
  • Strukturell markering for å angi overskrifter og lister som hjelp i sideforståelsen.
  • Kobling av skjemaer og etiketter.
  • Kobling av alle datacellene i en datatabell med tilhørende overskrifter.
  • JavaScript og stilsett for å forbedre utseendet og funksjonaliteten til nettstedet. Hvis disse teknologiene ikke er tilgjengelige, finnes det alternativt innhold der det er nødvendig for å sikre at siden kan brukes.

Det arbeides med å forbedre tilgjengeligheten ytterligere. Etter hvert som vi forbedrer nettstedet, oppdaterer vi retningslinjene for tilgjengelighet med eventuelle endringer.