Franchise

Fire trinn til oppstart av egen juicebar

 1. Les om franchising
  Første trinn er å forstå hva franchising innebærer. Dette kan du gjøre ved å gå inn på enten www.franchiseportalen.no eller www.franchisearkitekt.no.
 2. Kontakt oss
  Etter en samtale med din kontaktperson hos oss, der dere diskuterer dine forutsetninger og muligheter for en lokal franchise, er tiden inne for å fylle ut søknaden. En søknad gir deg ingen forpliktelser til å kjøpe en franchiselisens. Når du har levert inn søknaden og har funnet et passende lokale, får du tilgang til ytterligere informasjon om konseptet samt et første utkast til en franchisekontrakt. Du er selvsagt også hjertelig velkommen til et besøk i Kristiansand hvor du både får se hvordan den første kaféen ble utformet samtidig som vi kan gå gjennom dine spørsmål så langt i prosessen.
 3. Invester
  Før du investerer i din egen WIJ kafé går du gjennom franchisekontrakten sammen med en finansrådgiver eller en jurist/advokat. Diskuter gjerne også det finansielle aspektet med banken din.
 4. Bli med i teamet
  Når du har ordnet med finansieringen og vi har signert franchisekontrakten kan du begynne arbeidet med å forme din egen fremtid.

 

Et samarbeid med balanse

Franchiseprogrammet tar utgangspunkt i tanken om at en kjede kun opplever suksess dersom den enkelte franchisetaker opplever suksess. Dette krever at franchisetakere, Will I Juice ansatte og leverandører drar veksler på hverandre.

Før du åpner din lokale franchise vil Will I Juice bistå med:

 • Bistand ved valg av lokalisering
 • Design av lokale
 • Bistand ved bestilling av utstyr
 • Opplæring og trening av ansatte før åpning

 

Etter at du har åpnet din lokale franchise vil vi bistå med:

 • Driftsmanual
 • Regelmessig gjennomgang av driften
 • Regelmessig gjennomgang av menyen for videreutvikling
 • Bistand i opplæring av ansatte

 

Nødvendige egenskaper

God service og høy kvalitet vurderes høyt, og Will I Juice er nøye med utvelgelsen av nye franchisetakere. For å oppnå best mulig effekt av kjedetilknytningen er vi alle avhengig av at den enkelte kaféen oppleves som et positivt bidrag i nærmiljøet. Du må også ha:

 • God forretningssans
 • Erfaring med å lede og engasjere medarbeidere
 • Ordnet økonomi og startkapital
 • Motivasjon til å jobbe heltid i den daglige driften – særlig i oppstartsfasen

Konseptet går ut på å holde investeringene lave og driften enkel. Oppstartskostnadene er lave og innkjøpsprisen på utstyret er god siden vi stadig blir flere. Din totale investering vil avhenge av mange faktorer, som sted, husleie, størrelse på lokalet og ønsket utstyr. Vi hjelper deg med våre erfaringer i denne prosessen.

Franchisekontrakten strekker seg normalt over 8 år og kan forlenges, alt etter vilkår og rettigheter som vi forhandler frem før kontrakten signeres.